Ciddi bir iş kazası sadece işçiye zarar vermekle kalmaz, işçinin ailesi, arkadaşları, çevresi de zarar görür.İş kazaları ve meslek hastalıkları,işçinin ailesinde ve çevresinde büyük krizlere neden olabilirler.Bu yazımızda sizlerle iş güvenliğinin önemi konusuna farklı bir açıdan bakmak istedik.

İş kazaları ; büyük mali yüklere ek olarak, işçinin aile bütünlüğü bozulmasına kadar varan olaylara neden olabilir

Sabah işe gitmek için evden ayrılan her insanın, sağlık ve güvenle akşam eve dönmesini gerekir.

Sevdiğiniz bir kişinin artık eve dönemeyeceği haberi aldığınızı hayal edebiliyor musun? ya da hastanede olduğunu veya tekrar yürümeyeceğinin söylemesini hayal edebiliyor musunuz?

İş güvenliğinin önemi  tam bu noktada başlıyor aslında.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının asıl amacı; İşçinin  evlerine, eşine, çocuklarına,arkadaşlarına , anne ve babalarına güvenli ve sağlıklı, sağ salim geri dönmelerini sağlamaktır.

Tek sebep bu değildir tabi ki;

​İş kazası ; İşverene kayıp iş saatine, tazminatlara ve hapse kadar gidebilecek cezalara neden olabilmektedir.İş yerinde üretkenlik kaybedilir.Diğer çalışanlarında işverimi düşer.Tek bir yaralanma bile işinizde geniş kapsamlı zararlara ve zayıflatıcı birçok etkiye sebep olabilir.

Halbuki Sağlıklı ve güvenli bir iş yeri oluşturduğumuzda, bu sorunları çok büyük ölçülerde azaltırız.Maddi ve manevi birçok kazanç sağlarız.

İşverenlerin; çalışanları İş güvenliği çalışmalarına ortak ederek onları düşündüğünü ve önemsediğini göstermesi çok önemlidir.Bunun sonucu olarak çalışanlarda daha azimli ve özenli çalışır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayımlanan tamamlayıcı yönetmeliklerle birlikte bu alanda yapılan denetimler sıklaştırılmış, işletmeler ve işverenler iş güvenliğinin önemi hakkında bilinçlendirilmiştir. İş güvenliği, yapılan işin doğasında bulunan risklerden ve tehlikelerden çalışanların can güvenliğinin ve sağlığının korunmasını amaçlar. Oluşabilecek iş kazalarından yaralanmaların ve can kayıplarının önlenmesinin amaçlanmasının yanı sıra, meslek hastalıklarının ve duyusal kayıpların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, İSG kapsamında amaçlanan hedeflerden bir kaçıdır. İş güvenliğinin sadece çalışanları koruduğu düşünülebilir. Çalışanların korunmasını amaçlayan kanun dolaylı olarak işverenleri de korumaktadır. Çalışanların ihmal sebebi ile başlarına gelebilecek iş kazalarında işverenlere cezai yaptırımlar bulunmaktadır. Alınan gerekli tedbirler ile işverenler hem cezai yaptırımlardan korunmuş olur, hem de oluşan iş kazası sebebiyle iş veriminin düşmesinin önüne geçilir.

İş Güvenliği Nasıl Sağlanır?

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektöre göre belirlenen risk dereceleri bulunmaktadır. Bu risk dereceleri, hizmet alacakları iş güvenliği uzmanının sınıfını ve yapılacak değerlendirmeleri belirler. İşletmeler, OSGB firmaları aracılığı ile yasanın zorunlu tuttuğu iş sağlığı ve güvenliği hizmetini alırlar. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında etkin bir çalışma yürütüleceği için işletmeler, faaliyet gösterdikleri illerden hizmet alacakları firma tercihini yapacaklardır. İzmir ilinde faaliyet gösteren işletmeler, İzmir OSGB firmaları arasından seçimler yaparak anlaşma imzalamalıdırlar. Hizmet alınacak firma tarafından işletmelere iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi atanarak, risk değerlendirmesi raporu hazırlanır. Oluşturulan rapor doğrultusunda çalışan sağlığına ve güvenliği olumsuz etki eden unsurlar belirlenerek alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmeler yapılır. Risk raporunu oluşturmak için işletmelerde iş ekipmanlarının kontrolü ve işyeri ortam ölçümleri yapılarak elde edilen verilerden yararlanılabilir. Tüm veriler birleştirilerek oluşturulan risk değerlendirme raporuna göre kullanılacak kişisel koruyucular belirlenir, gerekli rutin sağlık kontrolleri programlanır ve çalışanlara gerekli eğitimler verilerek maruz kaldıkları riskler ve çalışma esnasında dikkat etmeleri gereken unsurlar konusunda bilinçlendirilir. İş yerinde risk bulundurulan gerekli noktalarda uyarı ve ikaz tabelaları ile bilgilendirmeler yapılarak iş yerinde çalışma güvenliği şartları sağlanır. Şartlar sağlandıktan sonra firmalar, işletme sahipleri ile sürekli dirsek temasında kalarak yapacakları saha kontrolleri ile alınan önlemleri denetleyerek iş kazası riskini her daim minimize ederler.

Bizde bu nedenle İzmir de iş güvenliğinin önemini her platformda anlatmaktayız.

İş sağlığı ve güvenliği emekçileri olarak İzmir’in her bölgesinde İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme çalışmaları yapmakta ve edindiğimiz deneyimleri hem işveren hemde çalışanlar ile paylaşmaktayız.

Sizlerde bizimle çalışmak isterseniz lütfen iletişim kutucuğunu doldurunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top