T.C. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında zorunlu tutulan konular hakkında hizmet veren OSGB firmaları, yapılan son düzenlemeler ile birlikte 1 işçi bile çalıştıran işyerlerine zorunlu tutulmuştur. OSGB ler temel olarak bünyelerinde çalıştırdıkları iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini firmalara isg-katip üzerinden atamasını yapar ve birçok işi firma yetkilisi yerine kontrol eder.İş sözleşmesi yaptıkları firmalara atadıkları işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının firmalarda yaptıkları çalışmaları firma yerine kontrol eder ve denetler.

OSGB firmalarının faaliyet gösterebilmesi için T.C. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış olmaları şarttır. Bakanlıktan alınan yetki belgesi sonrasında yine bakanlıkça yapılan aralıklı denetlemeler ile firmaların ceza yemesinin önüne geçer. Unutmayalım ki  ÇSGB nın firmalara yapacağı denetlemeler firmaların kapanmasına kadar varan cezai yaptırımlara neden olabilir. ÇSGB nın İş sağlığı ve güvenliği konusunda ne kadar hassas olduğunu bilmekte fayda vardır. Firmalar OSGB lerden hizmet alırken mutlaka OSGB nin sahip olduğu yetki belgelerini ve belgelerin güncelliğini teyit etmeli, firma hakkında referanslardan bilgi edinmeli ve firmanın verdiği hizmetleri araştırmalıdır.Çalışan sağlığı ihmale ve işin ehli tarafından verilmeyen hizmetlerle riske atılmamalıdır.

OSGB Firmalarının Verdiği Hizmetler Nelerdir?

Ortak sağlık güvenlik firmaları işletmelere, İSG kapsamında zorunlu tutulan tüm hizmetleri sunmakla yükümlüdür. İlk etapta işletmelere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile birlikte bir işyeri hekimi ve gerekiyorsa diğer sağlık personeli atanır. Bu atama işlemi mutlaka e-devlet- İSG-KATİP sistemi üzerinden olmak zorundadır. Diğer türlü bütün atamalr geçersizdir. Atamadan sonra işletme için önce bir çalışma planı ve eğitim planı oluşturulur ve risk değerlendirmesi hazırlanmaya başlanır. Risk değerlendirmesi oluşturulurken zorunlu işyeri ortam ölçümleri, iş ekipmanlarının kontrolü ve periyodik kontroller yaptırılarak gerekli veriler elde edilir. Verilen elde edilmesi ile oluşturulan risk değerlendirmesi doğrultusunda risk unsurlarının etkilerini azaltarak veya tamamen yok ederek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için çalışmalara başlanır. OSGB firmaları işletme çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyerek, kişisel koruyucular ve işyerinde bulunan mevcut riskler ile ilgili bilgilendirmeler yapar. İşyeri hekimi vasıtası ile düzenlenen rutin ve ya da periyodik sağlık kontrolleri ile çalışan sağlığı gözetim altında tutulur. Çalışanların kişisel koruyucu kullanımı denetlenerek iş yerinde bulunan riskli bölgeler işaretlenir. Yıllık değerlendirme raporları oluşturularak işletmenin risklerine karşı alınan tedbirler, yapılan eğitimler ve muayeneler, çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatlar ve yapılan periyodik kontrol ve işyeri ölçümleri yıllık raporda detaylıca yer alır. Çalışanların sağlığının korunması için bu hizmetleri firmalar aksatılmadan yerine gerçekleştirerek iş kazalarının büyük ölçüde önler.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top