• Kan Tahlili ( Hemogram, AKŞ v.b. )
• Kan Grubu
• İdrar Tahlili ( TİT )
• Hepatit B Tetkikleri ( HBs Ag, Anti HBs )
• Hepatit C Tetkikleri
• İdrarda Kurşun
• Kanda Kurşun
• İdrarda Fenol
• Sedimantasyon
• Karaciğer Fonksiyon Testleri ( AST, ALT )

Portör muayenesi
• Boğaz Kültürü
• Burun Kültürü
• Gaita Kültürü
• Gaita Mikroskobisi
• Akciğer Grafisi (Tüberküloz yönünden)

Radyolojik analizler
• Akciğer Grafisi (Pnömokonyoz Okuyucu Yorumlu)

Fizyolojik analizler
• Odyometre (İşitme testi)
• Solunum Fonksiyon Testi ( SFT )

Koruyucu aşılar
• Tetanoz aşısı

yapılmaktadır.