1. İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme (İşletmenin Tehlike Grubu ve Çalışan Sayısına Göre) & Danışmanlık
2. Risk Değerlendirmesi Hazırlama, Hazırlanmasına Katkıda Bulunma
3. Acil Durum Planı Hazırlama
4. Yasal Yükümlülük Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Genel ve Sektöre Uygun Teknik Eğitimleri Planlama ve Uygulama, Katılım Belgesi Düzenlenme
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna Katılma, Kurul Üyelerine İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Eğitim Verme
6. İşyeri ve İşyeri Bina ve Eklentilerinde Rutin Saha Gözetimi ve Kontrolü Yapma ve Raporlama
7. Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulmasını ve Acil Durum Tatbikatlarının Yaptırılmasını Sağlama ve Takibi
8. İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinin Yaptırılmasını Sağlama ve Takibi
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Yasal Mevzuatın Takibini Yapma, İşveren ve Çalışanlara Rehberlik Hizmetlerinde Bulunma
10. İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli İle Koordineli Çalışma