İşveren, denetlenebilir yöntemlerle, İşveren taşeronları da dahil olmak üzere projede görevli tüm personelin, sağlık açısından işe uygunluklarının değerlendirilmesini ve bu değerlendirmenin periyodik olarak yeniden yapılmasını sağlayacaktır.

İşe başlanmadan önce bütün çalışanlara İşe Giriş Sağlık Raporu, Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu almak ve saklamakla yükümlüdür.
Bulaşıcı hastalığa yakalanmış hiç kimsenin projede çalışmasına izin verilmeyecektir. İş performanslarını etkileyebilecek ilaçlar kullanan çalışanların, bunu sağlık ekibine bildirecektir.

İşveren, uzak sahalarda çalışacak olan personelinin ve İşveren taşeronlarının, istikrarsız sağlık durumlarını tespite yönelik testler de dahil olmak üzere, sahaya varıştan önce uygun sağlık testlerinden geçirilmesini temin edecektir. Uzak iş yerlerinde kalp rahatsızlığı, solunum rahatsızlığı, metabolik rahatsızlıklar ile epilepsi gibi nörolojik rahatsızlıklar ve psikiyatrik rahatsızlıklar gibi istikrarsız sağlık sorunları bulunan kişilerin çalışmasına izin verilmeyecektir.

İşveren, bütün çalışanların sağlık raporu aldığından emin olmalıdır. işin özelliklerine göre ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu, portör muayenesi alınmasını sağlayacaktır. Firmamız işe giriş sağlık raporu, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu ofisimizde verilmektedir
İşveren personellerinin sağlık tahlillerini yaptırmakla yükümlüdür. bu tetkikler Akciğer grafiği, akciğer kapasite testi, duyma testi ve kan tahlilleridir. Mobil sağlık tarama aracımızla bu hizmetleri vermekteyiz.

Herhangi bir işe başlamadan önce işveren, kişinin kendi sağlık ve emniyeti ya da işyerindeki başkalarının sağlık ve emniyeti açısından bir tehdit oluşturabilecek bilinen tıbbi ya da fiziksel bir maluliyeti veya durumu bulunan personel hakkında gerekli mevkilere bilgi verecektir.

S&E komite toplantılarında çalışanların da katılımıyla sağlık tehlikeleri tartışılacaktır.