Yapılan işin barındırdığı riskleri, iş yerinin fiziki ve çevre şartları nedeni ile çalışan sağlığını olumsuz etkileyen, meslek hastalığına sebep olan, iş kazalarının meydana gelerek yaralanmalara ve can kayıplarına neden olan unsurların ölçümlerle ve gözlemlerle belirlenerek ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalara İSG denmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacı ile işverenlerin mevcut şartları iyileştirmesi ile alakalı hususları belirlemiş, çalışanların sağlığını garanti altına almıştır. Kanun ve yayınlanan yönetmeliklerle ilgili olarak işverenlere, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almaları için OSGB firmalarını zorunlu tutmuş, uymayan işletmelere cezai yaptırımlar belirlemiştir.

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverenlerde bir farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır. Çalışan sağlığına olan hassasiyet için işverenleri bilinçlendirmeyi amaçlayan bakanlık, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için iş güvenliği hizmetlerinin önemine dikkat çekmiştir. İşverenler iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavramalı, işletmelerine ve çalışanlarına gereken önemi vererek gelişmiş şirketlerle rekabet edebilir hale gelmelidirler. Çalışanlara, makine ve ekipmanlara yasa gereği yapılan yatırımları ve harcamaları fuzuli görmemeli, gösterdiği önemim karşılığını kat ve kat alacağını unutmamalıdır.

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Kapsamında Yapılacaklar Nelerdir?

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak için OSGB firmaları arasından bakanlıkça yetkilendirişmiş firmalardan seçimler yaparak çalışmaya başlarlar. Firmalar, kanun kapsamında işverenlere ortam ve iş yeri ölçümlerinin yapılması, periyodik kontrollerin yapılması, risk raporu hazırlanması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, rutin muayenelerin yapılması, koruyucu önlemlerin alınması, kişisel koruyucuların temin edilmesi ve kullanılması, iş kazalarının raporlanması ve yıllık raporlamalar ile iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin azaltılması konularında hizmet vermektedir. Alınacak hizmetler düşünüldüğünde firma bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, ölçümleri yapabilecek mesleki yeterlilikte personel ve gerekli ölçüm aletlerinin bulunması gerekmektedir. Alınan hizmetin amacına uygun olabilmesi için bakanlıkça yetkili olmasının yanı sıra firmada bu niteliklere dikkat edilirse iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için doğru seçim yapılmış olur. İşverenler gerekli bilince ulaşmalı, iş kazalarının olumsuzlukları öğrenerek bu anlamda yapılan harcamaları fuzuli görmemelidirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top