Sıcak hava ile birlikte çalışanlar ve işyerlerinde farklı riskler oluşacaktır. İşyerlerinde yangın riski artarken, çalışanlar üzerinde sıcak hava etkisi ile damar hastalıkları, kalp ve tansiyon hastalıklarının görülme riski artmaktadır. Çalışanlarda dikkat dağınıklığı oluşabileceğini özellikle yüksekte çalışanlarda düşme riskinin artabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu olumsuz etkilerinden dolayı iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından yapılacak risk değerlendirmesi , tespit ve öneriler çok önem kazanmaktadır.

Bu nedenlerle sıcak havalarda yapılan çalışmalara özel önlemler getirilmesi zorunlu kılınmıştır. Özellikle nem; sıcak hava birleştiğinde etkisi artmakta ve çalışanları daha olumsuz etkilemektedir.

İşverenler, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin önerilerini dikkate alarak sıcak havalarda çalışanlarını korumak için bazı tedbirler almalıdırlar. İşverenin çalışma ortamında çalışanları için alacağı önlemler arasında çalışma ortamı sıcaklığını düzeltmek, yeterli iklimlendirme  ve yeterli havalandırmayı sağlamak, yeterli içme suyunu temin etmek, gölgelikli ve serin dinlenme alanları oluşturmak, yeterli mola zamanları oluşturmak gibi alınabilecek önlemler olarak sayılabilir. Unutmamak gerekir ki İş güvenliği kanun ve yönetmeliklerde işverenin çalışanları için uygun ortam şartlarını sağlamasını şart koşar.

 Sıcak Havalarda özellikle risk altındaki sektörler

Kapalı ortamlarda iş sağlığı ve güvenliği açısından yangın riski ortadan kaldırıldıktan sonra sağlığı olumsuz etkileyecek riskler ortadan kaldırılırken, açık alanda çalışma yapılan sektörlerin riski daha fazladır. OSGB firmaları tarafından atanan iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimlerine sıcak havalarda farklı sorumluluklar düşmektedir. İnşaat, nakliye, yol bakım ve onarım, tarım ve  peyzaj sektöründe çalışanların sıcaklık ve nem etkisi ile içinde bulundukları risk oldukça büyüktür. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, çalışanları için gerekli sıcaktan korunma önlemlerini yerinde denetlemeli, gördüğü eksiklikleri işverene yazılı olarak ileterek önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. Özellikle kronik hastalığı olan çalışanların daha yakın takip edilmesi gerekmektedir. Sıcaklık ile birlikte böbrek hastalıkları, şeker ve yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıklarının riski daha da artabileceği unutulmamalıdır. Kronik hastalığı olanlar dışında sağlıklı çalışanlarda  da sıcaklık etkisi ile iş kazası riskinin artacağı unutulmamalıdır.

OSGB yetkilileri, atayacakları uzman ve işyeri hekimini donanımlı ve yeterli seviyede bulunan kişilerden seçmeli, çalışma ortamında anında müdahale imkanı sunmalıdır. Alınacak önlemler basit görünse de iş kazalarını önleyecek, hem kronik hastalığı olanların hemde diğer çalışanları oları iş kazası ve meslek hastalığı risklerini azaltacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top